Get Adobe Flash player
Error
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0

หลักสูตร/โปรแกรม

หลักสูตรของโรงเรียน


1. การเรียนการสอนเป็นแบบ 3 ภาษา ไทย – จีน – อังกฤษ และเสริมแนวสาธิตพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล 1- อนุบาล3 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดวิชาพิเศษเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ เทควันโด Phonics


- การเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นจะมีคุณครูที่ชำนาญการละมีประสบการณ์ด้านปฐมวัยโดยตรงทำการสอนและดูแล

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3

- ด้านวิชาพิเศษก็จะได้รับการเรียนการสอนจากคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนจากต่างประเทศ เช่นจีน อังกฤษ Phonics

   
 วิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ  โฟนิค  ภาษาจีน

- เทควันโด เด็กๆจะได้รับการเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการสอนโดยตรง

     

- คอมพิวเตอร์ เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น อนุบอล 1-3 ที่จะได้รับการเรียนรู้คอมพิวเตอร์กับอาจารย์ที่มีความชำนาญและจบด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง