Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

สาธตเกษตร

สาธตมศว

สาธตจฬา

สาธตรามคำแหง

ปฏิทินกิจกรรม

calendar1

Error
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • JLIB_CACHE_ERROR_CACHE_STORAGE_LOAD
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0
  • Unable to load Cache Storage: 0

ระดับชั้นเรียน อนุบาล 1

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้

1. หน้าปกคู่มือสำหรับผู้ปกครองชั้น อ.1 
2. การเรียนการสอน 
3. ตารางสอน 
4. เอกสารนโยบายโรงเรียน 
5. เอกสารแนะนำครูและสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อน้องมาเรียน 
6. เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมคอร์สเรียนต่าง ๆ